logo
menu

Szechenyi 2020

Az IO LINE AND ROUND Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. június 1-jével a Széchenyi 2020 program támogatásában részesült.

A projekt címe: Komplex fejlesztés az IO LINE AND ROUND Kft.-nél

A projekt tartalma:

A pályázat keretében a társaság meglévő, kis kapacitású és alacsony hatékonyságú műhelyét kívánja tovább fejleszteni egy prototípusgyártó, modellező műhelyé, amely egyúttal magas színvonalon képes kisszériás és egyedi termékek gyártására is. A bútortervezés meghatározó része a különböző fejlettségi szintű munkamodellek készítése a folyamat során. Az innovációs és anyagkísérletek, valamint a stabilitási és ergonómiai elvárások feltétele, hogy a tervező számára adottak legyenek különböző modellezési lehetőségek. A társaság célja, hogy amennyiben egy tervezési folyamat végén kisszériában is előállítható termék születik, annak előállítását is saját tevékenységi kör keretében tudja megvalósítani, ezáltal csökkentve működésének költségeit és ökológiai lábnyomát. Emellett ahhoz, hogy a társaság termékei a nemzetközi piacon is érvényesülni tudjanak, elengedhetetlen, hogy külföldi szakkiállításokon vegyen részt, melyet szintén a pályazaton keresztül kíván megvalósítani. A külföldi kiállításon való részvételhez pedig nemzetközi színvonalú modellekre van szükség, amely megfelelő gépparkot igényel.

A projekt keretében megvalósítandó fejlesztés mindhárom üzletág (kreatív tervezési üzletág, műszaki tervezési üzletág, kivitelezési üzletág) robbanásszerű fejlődését eredményezné. A kreatív tervezés formatervi vagy bútortervi fejlesztéseinek modellezési, prototipizálási, tömegmodellezési, stb. feladatait, melyeket eddig jellemzően rossz körülmények között, hiányosan tudott elvégezni, a fejlesztés hatására hatékonyan, olcsón és magas színvonalon tudná végezni a társaság. A műszaki tervezési munkákhoz kapcsolódó próba- és tesztgyártások hasonlóan magas színvonalon készülhetnének házon belül, melyre korábbi tapasztalatok alapján nagy szükség van, a kisszériás gyártási kapacitások pedig nagyságrendekkel fejlődnének mind időben, mind kivitelezési minőségben. A társaság profilja bővülne, a munkavégzés hatékonyabbá válna.

A projekt keretében beszerezni kívánt multifunkciós CNC megmunkáló központ, CNC lézervágó gép, CNC asztali varrógép, 3D nyomtató, plotternyomtató, hardver eszközök lehetővé teszik a teljes folyamat digitalizálását, a tervezési folyamatoktól egészen a késztermékek legyártásáig.

A projekt keretében beszerezni kívánt valamennyi eszköz jelentős kapacitás és termelékenység növekedést, illetve hatékonyságjavulást tesz lehetővé a gyártás magasfokú automatizálásával (CNC gépek), továbbá azáltal, hogy hatékonyabban tudnak célfeladatokat ellátni, például a hegesztő, membránprés, stb.

A projekt lehetővé tenné a társaság számára, hogy a termékfejlesztés (innovatív anyagok felhasználása és additív technológiák alkalmazása), és a kivitelezés (hulladékgazdálkodás, központosított gyártás) területén fenntarthatóbbá tegye működését. A projekt keretében beszerezni kívánt eszközök nagy részével a társaság jelenleg nem rendelkezik. A gyártási feladatokon túl a tervezési folyamat hatékonysága is javulna, hiszen egy akár formaalkotási, akár szerkezeti típusú problémának, innovációs kísérletnek a modellezésen alapuló gyors megoldása radikális fejlődést eredményez. A projekt keretében beszerzett eszközök a társaság számára hangsúlyosabb szerepet biztosítanának a bérgyártásnak, amely további árbevételt generál számára, és amelyet a cég további fejlesztői tevékenységre fordíthat. A beszerzett eszközök teljes kapacitásának kihasználása érdekében a társaság tervei között szerepel, hogy megerősíti bérgyártói tevékenységét. Az ezáltal generált többlet árbevételnek köszönhetően a tervezett beruházás rövidebb idő alatt térül meg.

A projekt megvalósulása által megteremtett technológiák szakszerű működtetése, illetve a rendelkezésre álló kapacitások kihasználása érdekében a társaság további 3-4 fővel kívánja bővíteni állományi létszámát. A tervezett humánerőforrás fejlesztés, az alábbi területekre koncentrálódna: CNC programozó szakember, CNC kezelő személyzet, fémipari szakmunkás, kreatív szakember.

A szerződött támogatás összege: 26 599 997 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 70%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.